1. 685 sayılı KHK’nin 2/son maddesine göre, yargı yolu açık olan işlemlere karşı KOMISYON yetkili değildir. Bunu su şekilde anlayabiliriz. 667 s KHK madde 4 uyarınca bir kurul kararıyla kamu görevinden çıkarılanlar için iptal davası yolu açık olduğu gerekçesiyle (ki bu da şüpheli) ayrıca KOMİSYON’a başvurulamaz.
  2. 685 sayılı KHK’nin 11/2 maddesine göre 667 sayılı KHK’nın 3/1 fıkrası uyarınca meslekten çıkarılanlar kararın kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde Danıştay’a ilk derece mahkemesi olarak iptal davası açabilir. Bu kapsama sadece hakimler savcılar ve Danıştay, Sayıştay, Yargıtay AYM üyeleri girmektedir. 685 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesine göre de daha önce ihraç kararı kesinleşmiş olanlar, KHK nin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde (en son 23 Mart) iptal davası açabilirler. Daha önce idare mahkemelerinde derdest davalar Danıştay’a gönderilir. İptal davası reddedilenler için de bu fıkra hükmü uygulanır denmektedir (bunu reddedilen ve karara bağlanan dosyalar da Danıştay’a gönderilir seklinde anlamak gerekiyor.)
    Kısaca 667 s KHK’nın SADECE 3. maddesi gereğince kamu görevinden çıkarılanlar (sadece AYM üyeleri, Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri HSYK kararı ile meslekten çıkarılan hakim ve savcılar ve Sayıştay meslek mensupları YUKARIDAKI IPTAL DAVASINI DANISTAY ONUNDE ACABILIR.
  3. 667 sayılı KHK’nin 4. maddesi uyarınca meslekten çıkarılan diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki türden dava açma hakki olduğu 685 s KHK da yazılı değil. Dolayısıyla yukarıda sayılan yargı mensupları haricindeki kamu görevlilerinin iptal davası açma hakkı (Danıştay önünde) yok.