Kurumlar ve şirketler için OHAL Komisyon başvurusu

1- OHAL KOMİSYONU- BAŞVURU DİLEKÇESİ- 40000 karakter (EL KONULAN KURUMLAR).docx 2-EK 1- BAŞVURUNUN ÖZETİ- ELKOYMA.docx Aciklamalar-KURUMLAR.docx

Bir oyalama taktiği olarak OHAL Komisyonu

BİR OYALAMA TAKTİĞİ OLARAK OHAL KOMİYONU Giriş Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu (Komisyon) 23 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruldu. Bu KHK'de Komisyonun kuruluşu, yetki...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (ihraç)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele uyacak şekilde hazırlandı, fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz, 685 sayılı KHK’nin...

Neden ve Nasıl OHAL Komisyonuna Başvurulmalı?

NEDEN OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU YAPILMALI VE YARGI SÜRECİ NASIL TAKİP EDİLMELİDİR ? OHAL KHK leri ile tesis edilen işlemler; ⚓ Gerek işlemler tesis edilirken izlen usul itibariyle, ⚓ Gerekse de içeriği itibariyle, Hukukun en temel...

ihraç işlemine karşı idare mahkemesine açılan davalarda maddi manevi tazminat talep edilmesinden kaynaklanan harç...

İHRAÇ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASIYLA BİRLİKTE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HARÇ PROBLEMLERİ VE MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI İdari yargı yerlerinde açılan davalar genel olarak iki başlık altında toplanır: 1- İptal davaları,...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (yurtdışı öğrencilik sonlandırılması)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarı ve yeşile boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe içeriği genele uyacak şekilde hazırlanmıştır, ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (eğitim kurumlarının kapatılması)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe içeriği genele göre hazırlanmıştır, ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı olur, Dava masraflarını...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (dernek, vakıf ve sendika kapatılması)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarı ve yeşile boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele göre hazırlanmıştır, ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı olur, Davacı...

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz