Ohal Komisyonuna Posta Yoluyla Başvurduğu için Başvurusu İşleme Alınmayanlar Ne Yapmalıdır?

OHAL KOMİSYONUNA POSTA YOLUYLA BAŞVURDUĞU İÇİN BAŞVURUSU İŞLEME ALINMAYANLAR NE YAPMALIDIR? 1- OHAL Komisyonuna iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla başvurmak zorunda kalan OHAL mağdurları var. Fakat bazı valilik veya kurumlar bu yolla...

Gerçek kişiler için OHAL Komisyon başvurusu (İhraç)

OHAL KOMİSYONU HAKKINDA AÇIKLAMA · KİMLERİN BAŞVURU YAPMA HAKKI VARDIR? KHK EKLİ LİSTE İLE HAKLARINDA DOĞRUDAN İŞLEM TESİS EDİLEN KİŞİ YA DA KURUMLAR BAŞVURU YAPABİLİR. · Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (dernek, vakıf ve sendika kapatılması)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarı ve yeşile boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele göre hazırlanmıştır, ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı olur, Davacı...

Posta yoluyla veya bir yakini vasitasiyla idari dava acip dilekcesi reddedilenler ne yapmali

POSTA YOLUYLA VEYA BİR YAKINI VASITASIYLA İDARİ DAVA AÇIP, DİLEKÇESİ REDDEDİLENLER NE YAPMALI? Bir takım zorunluluklar nedeniyle bizzat dava açamadığı için posta yoluyla veya bir yakını vasıtasıyla iptal davası açanların dava dilekçelerinin,...

Neden ve Nasıl OHAL Komisyonuna Başvurulmalı?

NEDEN OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURU YAPILMALI VE YARGI SÜRECİ NASIL TAKİP EDİLMELİDİR ? OHAL KHK leri ile tesis edilen işlemler; ⚓ Gerek işlemler tesis edilirken izlen usul itibariyle, ⚓ Gerekse de içeriği itibariyle, Hukukun en temel...

OHAL Komisyonu RET kararına karşı İdare Mahkemesine başvuru dilekçesi (ihraç)

AÇIKLAMALAR: Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe genele uyacak şekilde hazırlandı, fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler ve değişiklikler yapabilirsiniz, 685 sayılı KHK’nin...

ihraç işlemine karşı idare mahkemesine açılan davalarda maddi manevi tazminat talep edilmesinden kaynaklanan harç...

İHRAÇ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASIYLA BİRLİKTE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HARÇ PROBLEMLERİ VE MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI İdari yargı yerlerinde açılan davalar genel olarak iki başlık altında toplanır: 1- İptal davaları,...

Bir oyalama taktiği olarak OHAL Komisyonu

BİR OYALAMA TAKTİĞİ OLARAK OHAL KOMİYONU Giriş Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu (Komisyon) 23 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kuruldu. Bu KHK'de Komisyonun kuruluşu, yetki...

Güncel duyuruları Twitter hesabımızdan @yargiicinadalet takip edebilirsiniz