SORU :
Özel eğitim ve öğretim kurumlarında çalışmakta iken lisansları iptal edilen öğretmenler ve diğer meslek mensupları, lisans iptali nedeniyle  OHAL Komisyonuna başvurabilir mi?

CEVAP :
Olağanüstü hal ilan edildiği tarihten bu yana kişilerin statüleri ile ilgili tesis edilen bütün idari işlemlerin dayanağı OHAL KHK larıdır. Ancak bu işlemler 2 farklı şekilde yapılmaktadır.

Birincisi, doğrudan KHK ile idari işlem tesisidir. Bu durumda, başka bir idari işleme gerek kalmaksızın doğrudan KHK ile kişiler hakkında tasarrufta bulunulmaktadır. Kişilerin kamu görevinden çıkarılması, kamu görevinden çıkarılanların silah ruhsatı vb belgelerinin iptal edilmesi, öğrenciliğe son verilmesi, kurumların kapatılması gibi tasarruflar birince duruma örnektir.

İkinci yol ise, OHAL KHK larının verdiği yetkiye istinaden İdari makamlarca bireysel işlem tesisidir. Bu durumda, işlemlerin dayanağını KHK lar oluşturmakla birlikte ilgili idare, ayrıca işlem tesis etmek suretiyle kişiler hakkında tasarrufta bulunmaktadır. Hakim savcıların meslekten çıkarılması, askerlerin ve emniyet mensuplarının resen emekliye sevkedilmesi gibi tasarruflar ikinci duruma örnektir.

685 sayılı KHK ile kurulan OHAL Komisyonunun görev alanı genel itibarıyla 1. grupta sayılan işlemlere ilişkindir. Komisyona, hakkında doğrudan doğruya KHK ile tasarrufta bulunulan kişi ve kurumlar başvurabilecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, özel eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer meslek mensupları hakkında, OHAL KHK ları ile doğrudan tasarrufta bulunulduğuna dair bir madde göze çarpmamaktadır. Bu nedenle, bu kurumlarda görev yapmakta iken lisansları iptal edilen öğretmen ve diğer meslek mensuplarının komisyona başvurmaları mümkün değildir. Bu kişiler, genel hükümler çerçevesinde, lisans iptali işlemine karşı idare mahkemelerinde dava açabilirler.

ÖNEMLİ NOT: Lisans iptali doğrudan KHK ile yapılmışsa (her ilgili bunu kendisi kontrol etmelidir) bu durumda OHAL komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir.