AÇIKLAMALAR

1-Dilekçenin sarı ve yeşile boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını
doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe içeriği genele uyacak şekilde
hazırlanmıştır ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı
olur,
2- Davacı dernek ise İçişleri Bakanlığı, sendika veya federasyon veyahut konfederasyon
ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, vakıf ise Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı
olarak gösterilecek,
3- Dava masraflarını karşılayacak maddi durumunuz yoksa adli yardım talep
edebilirsiniz, eğer adli yardım talep etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri
çıkarmayı unutmayın,
4- Dava, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,
5- Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,
6- Dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare
mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla Ankara
idare mahkemesine gönderilebilir.

Ohal Komisyonu-dernek, sendika, vakıf kapatılması-sablon-dilekce