AÇIKLAMALAR

1-Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını
doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçe içeriği genele uyacak şekilde
hazırlanmıştır ancak siz dilekçede somut durumunuzdan da bahsederseniz daha faydalı
olur,
2- Dava masraflarını karşılayacak maddi durumunuz yoksa adli yardım talep
edebilirsiniz, eğer adli yardım talep etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri
çıkarmayı unutmayın,
3- Dava, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,
4- Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,
5- Dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare
mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla Ankara
idare mahkemesine gönderilebilir.

Ohal Komisyonu-egitim kurumlarına el konulması-sablon-dilekce