AÇIKLAMALAR

 1. Dilekçenin sarıya boyanan kısımlarını kendinize göre uyarlayın, boş kısımlarını
  doldurun, uymayan kısımlarını çıkarın, dilekçeye genele uyacak şekilde hazırlandı,
  fakat siz somut durumunuzu açıklayan eklemeler yapabilirsiniz,
 2. 685 sayılı KHK’nin EK 1. Maddesini okuyarak en son çalıştığınız kuruma göre hasım
  olarak göstereceğiniz kurumu belirleyip “Davalı” kısmını buna göre doldurun. Davalı
  olarak sadece bir kurum gösterilebilir, EK 1. Maddeye göre tespit edeceğiniz kurum
  yanında Başbakanlığı veya OHAL Komisyonunu davalı gösteremezsiniz,
 3. Maddi durumu iyi olmayanlar adli yardım talep edebilir, eğer adli yardım talep
  etmeyecekseniz adli yardıma ilişkin bölümleri çıkarmayı unutmayın,
 4. Dava, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalı,
 5. Dava dilekçesi ve ekleri 2 nüsha olmalı,
 6. Dava dilekçesi bulunduğunuz yerdeki idare mahkemesi; bulunduğunuz yerde idare
  mahkemesi veya vergi mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi vasıtasıyla Ankara
  idare mahkemesine gönderilebilir.

  Ohal Komisyonu-ihraç-sablon-dilekce